Foto: Håkan Larsson Foto: Håkan Larsson

Register

Då du är student hos oss registreras dina personuppgifter och studieresultat i högskolans studiedokumentationssystem. Uppgifterna används av högskolan för bland annat uppföljning. Vissa uppgifter skickas också till Statistiska centralbyrån (SCB) och Centrala studiestödsnämnden (CSN). Uppgifterna är offentliga vilket innebär att vem som helst kan vända sig till högskolan och be om att få ut studenters uppgifter. Bestämmelser om register finns i Förordning om redovisning av studier mm vid universitet och högskolor (SFS 1993:1153) och rätten att få registerutdrag i Personuppgiftslagen (SFS 1998:204).

Om du har skäl att tro att högskolan har felaktiga eller missvisande personuppgifter ska det på begäran rättas omgående. Kontakta Utbildnings- och forskningsenheten.

Sedan januari 2010 använder DOCH studiedokumentationssystemet Ladok.

Share |