Kurser ht 2013

Sidan är under utveckling och uppdateras kontinuerligt.

Termin

Koreografi ur sociokulturellt, estetiskt och didaktiskt perspektiv, PED292
» Kursplan
» Studiehandledning

Danspedagogik i det utvidgade fältet - begrepp, teorier och metoder, PED300
» Kursplan
» Studiehandledning, rev 131107

Fördjupning i konstnärlig och didaktisk teori och metod, PED301
» Kursplan
» Studiehandledning

Share |