Masterprogram i samtida dansdidaktik

På denna sida finner du kursplaner och studiehandledningar för kurserna inom masterprogrammet i samtida dansdidaktik samt utbildningsplaner för respektive kull inom programmet.

Kursplaner och studiehandledningar

» Höstterminen 2013
» Vårterminen 2014
» Höstterminen 2014
»Vårterminen 2015
 

Utbildningsplaner

I utbildningsplanen finns målen för examen samt en förteckning över vilka kurser som läses inom programmet.

» Utbildningsplan antagna ht 2013