Kurser vt 2012/Courses Spring 2012

Termin 2/Term 2

Obligatoriska kurser

Konstnärliga praktikers metod och teori # 2, DAN097
» Kursplan
» Studiehandledning
» Course Syllabus in English Translation

Organisation, produktion, distribution # 1 DAN098
» Kursplan
» Studiehandledning
» Course Syllabus in English Translation

Valbara kurser

Interpretation 1, DAN092
» Kursplan
» Studiehandledning
» Course Syllabus in English Translation

Koreografi ur språkliga/semiotiska perspektiv, DAN085
» Kursplan
» Studiehandledning
» Course Syllabus in English Translation

Share |