Kurser ht 2014/Courses Autumn 2014

Termin 3/Term 3

Obligatoriska kurser

Examensarbete med projekt och egna seminarier 22,5 hp D1006A
» Kursplan
» Studiehandledning
» Studiehandledning, Ethos & Change Part 2
» Course Syllabus in English Translation

Valbara kurser

Somatiska fält: om somatiska praktiker, dans och subjektivering Somatic fields: on somatic practices, dance and subjectivation D1002A
» Kursplan
» Studiehandledning
» Course Syllabus in English Translation

Metoder och former för skrivande i relation till konstnärliga praktiker/Methods and forms of writing in relation to artistic practices 7,5 hp D1001A
» Kursplan
» Studiehandledning
» Course Syllabus in English Translation

Specialisering cirkus: Teori och praktik i cirkus 2/Specialisation Circus: Theory and Practice of Circus 2 7,5 hp D2001A
» Kursplan
» Studiehandledning
» Course Syllabus in English Translation

Share |