Kurser våren 2014

Kurser våren 2014

HELTID

Termin 2

Ämnesdidaktik: läroplansteori, betyg och bedömningi dans 10 hp PED248
» Kursplan
» Studiehandledning

VFU II 8,5 hp, PED281
» Kursplan
» Studiehandledning

HALVTID

Termin 2

Konstnärligt ledarskap och temabaserad lärande i dans 7,5 hp PED
» Kursplan
» Studiehandledning

Termin 4

Ämnesdidaktik: läroplansteori, betyg och bedömningi dans 10 hp
» Kursplan
» Studiehandledning

VFU II 8,5 hp, PED281
» Kursplan
» Studiehandledning

 

Share |