Kurser ht 2013

HELTID

Termin 1

Ämnesdidaktik, PED299
» Kursplan
» Studiehandledning

VFU I, PED280
» Kursplan
» Studiehandledning

Termin 3

Konstnärligt ledarskap och tematiskt lärande i dans PED279
» Kursplan
» Studiehandledning

Konstnärliga och vetenskapliga metoder PED242
» Kursplan
» Studiehandledning

Självständigt arbete med bas i VFU PED255 / VFU III PED282
» Kursplan                                                               » Kursplan
» Studiehandledning                                            » Studiehandledning

Övrig information om självständiga arbetet finns här:
» Riktlinjer för självständigt arbete
» Formatmall - titelblad och abstract
» Formatmall - själva uppsatsen
» Instruktioner för formatmall för självständiga arbetet
» Upphovsrätt

DELTID

Termin 1

Ämnesdidaktik, PED299
» Kursplan
» Studiehandledning

Termin 3

VFU I, PED280
» Kursplan
» Studiehandledning
 

Share |