Kurser Vt 2015/Courses Spring 2015

Sidan är under utveckling och uppdateras kontinuerligt.
 

TERMIN 2

Beroende på dansgenre:

Dansträning 1b, jazzdans, D6002G
» Kursplan
» Studiehandledning

Dansträning 1b, klassisk balett, D6006G
» Kursplan
» Studiehandledning

Dansträning 1b, modern och nutida dans, D6001G
» Kursplan
» Studiehandledning

Gemensamma moment för Dansträning 1b
» Studiehandledning, vald dansgenre A mom2 Mnd
» Studiehandledning, vald dansgenre B mom3 Mnd
» Studiehandledning, vald dansgenre A mom2 Jazzdans
» Studiehandledning, vald dansgenre B mom3 Jazzdans
» Studiehandledning, Improvisation mom 4
» Studiehandledning, vald dansgenre B mom3 Flamenco
» Studiehandledning, Musik mom5
» Studiehandledning


Dansämnets didaktiska praktiker 1 jazzdans, D3019G
» Kursplan
» Studiehandledning

Dansämnets didaktiska praktiker 1 klassisk balett , D6005G
» Kursplan
» Studiehandledning

Dansämnets didaktiska praktiker 1 , modern och nutida dans, D6007G
» Kursplan
» Studiehandledning

Konst, kropp och kultur - dansteori 1 PED309
» Kursplan
» Studiehandledning
» Studiehandledning, moment 3

Dans och koreografi D3028G
» Kursplan
» Studiehandledning


TERMIN 4

Dans för barn och unga 2,  PED310
» Kursplan
» Studiehandledning, rev 150119

Konst. ledarskap & temabaserat lärande i dans , D3024G
» Kursplan
» Studiehandledning, rev 150322

Specialpedagogik med fokus på dans, PED314
» Kursplan
» Studiehandledning

Beroende på dansgenre:

Dansträning 4, folkdans, D3023G
» Kursplan
» Studiehandledning

Dansträning 4, street, D3031G
» Kursplan
» Studiehandledning

Gemensamma moment för Dansträning 4
» Studiehandledning, Improvisation mom 4 rev 150329
» Studiehandledning, kompletterande träning Pilates mom 5
» Studiehandledning, vald dansgenre A mom 2 Mnd
» Studiehandledning, vald dansgenre B mom 3 Mnd
» Studiehandledning, vald dansgenre A mom 2 Jazzdans
» Studiehandledning, vald dansgenre B mom 3 Jazzdans
» Studiehandledning
» Studiehandledning, vald dansgenre B mom3 Flamenco
 


TERMIN 6

Hållbarhet i kreativa näringar 2, PED321

» Kursplan
» Studiehandledning

Självständigt arbete PED257
» Kursplan
» Studiehandledning


Beroende på dansgenre:

Dansträning 6, jazzdans, D3025G
» Kursplan
» Studiehandledning

Dansträning 6, modern och nutida dans, PED318
» Kursplan
» Studiehandledning, rev150116

Gemensamma moment för Dansträning 6
» Studiehandledning, Improvisation mom 4
» Studiehandledning, kompl träning Klein mom 5
» Studiehandledning, vald dansgenre A mom 2 Mnd
» Studiehandledning, vald dansgenre B mom 3 Mnd
» Studiehandledning, vald dansgenre A mom 2 Jazzdans
» Studiehandledning, vald dansgenre B mom 3 Jazzdans
» Studiehandledning
» Studiehandledning, vald dansgenre B mom3 Flamenco

Share |