VT 2014

Sidan är under utveckling och uppdateras kontinuerligt.

Termin 2

Konst, kropp och kultur - dansteori 1, PED309
» Kursplan
» Studiehandledning, rev 140429

Dans och koreografi, PED271
» Kursplan
» Studiehandledning, rev 140517

Dansämnets didaktiska praktiker 1, PED311
» Kursplan
» Studiehandledning, rev 140220

Dansträning 2 street, PED319
» Kursplan
» Studiehandledning

Dansträning 2 folkdans, PED320
» Kursplan
» Studiehandledning, rev140317

Gemensamma moment för Dansträning 2
» Studiehandledning, moment 5, Musik
» Studiehandledning, moment 4, Improvisation rev140324
» Studiehandledning, vald dansgenre A, modern och nutida dans mom 2
» Studiehandledning, vald dansgenre B, modern och nutida dans
» Studiehandledning, vald dansgenre A, jazzdans mom 2
» Studiehandledning, vald dansgenre B, jazzdans mom 3
» Studiehandledning, vald dansgenre A, klassisk balett
» Studiehandledning, vald dansgenre B, klassisk balett
» Studiehandledning, vald dansgenre A, street mom 2
» Studiehandledning, vald dansgenre A, flamenco mom 2
 

Termin 4/Term 4

Dans för barn och unga 2 PED310
» Kursplan
» Studiehandledning

Konstnärligt ledarskap och temabaserat lärande i dans, PED273
» Kursplan
» Studiehandledning rev140409

Specialpedagogik med fokus på dans, PED314
» Kursplan
» Studiehandledning

Beroende på dansgenre:

Dansträning 4 jazzdans, PED267
» Kursplan
» Studiehandledning, rev 140429

Dansträning 4 modern och nutida dans, PED268
» Kursplan
» Studiehandledning, rev 140423

Gemensamma moment för Dansträning 4
» Studiehandledning, Pilatesteknik mom 5
» Studiehandledning, Improvisation mom 4
» Studiehandledning, vald dansgenre A, modern och nutida dans mom 2
» Studiehandledning, vald dansgenre B, modern och nutida dans
» Studiehandledning, vald dansgenre A, jazzdans mom 2
» Studiehandledning, vald dansgenre B, jazzdans mom 3
» Studiehandledning, vald dansgenre A, klassisk balett
» Studiehandledning, vald dansgenre B, klassisk balett
» Studiehandledning, vald dansgenre A, flamenco mom 2
» Studiehandledning, vald dansgenre A, street mom 2

Termin 6/Term 6

Hållbarhet i kreativa näringar, PED321
» Kursplan
» Studiehandledning

Självständigt arbete, PED257
» Kursplan
» Studiehandledning

Beroende på dansgenre:

Dansträning 6 jazzdans, PED317
» Kursplan
» Studiehandledning, rev 140429

Dansträning 6 klassisk balett, PED316
» Kursplan
» Studiehandledning

Dansträning 6 modern och nutida dans, PED318
» Kursplan
» Studiehandledning, rev140423

 

Gemensamma moment för Dansträning 6
» Studiehandledning, Improvisation mom 4
» Studiehandledning, kompletterande träning Klein mom 5
» Studiehandledning, vald dansgenre A, modern och nutida dans mom 2
» Studiehandledning, vald dansgenre B, modern och nutida dans
» Studiehandledning, vald dansgenre A, jazzdans mom 2
» Studiehandledning, vald dansgenre B, jazzdans mom 3
» Studiehandledning, vald dansgenre A, klassisk balett
» Studiehandledning, vald dansgenre B, klassisk balett
» Studiehandledning, vald dansgenre A, flamenco mom 2
» Studiehandledning, vald dansgenre A, street mom 2

 

Share |