Självständigt arbete Kandidatprogrammet i danspedagogik

Det självständiga arbetet är examensgivande och ska uppfylla nationellt bestämda examensmål:

  • Studenten ska visa kunskap om och förståelse för det huvudsakliga området för utbildningen - danspedagogik - inom praktisk och teoretisk grund, kunskap om och erfarenhet av metoder och processer.
  • Det ingår också att kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom danspedagogikens områden.
  • Vidare ska arbetet förbereda för att självständigt kunna verka i arbetslivet och också förbereda för högre studier.
  • Studenten ska visa förmåga att muntligt och skriftligt, eller på annat sätt, redogöra för och diskutera sin verksamhet och danspedagogiska frågeställningar.

    Övrig information om det självständiga arbetet finns här:
    » Riktlinjer för Självständigt arbete
    » FORMATMALL med titelblad och abstract
    » FORMATMALL själva uppsatsen (2016)
    » Instruktioner för formatmall för självständigt arbete
    » Upphovsrätt
    » Mall för PM

    » Kursplan Självständigt arbete (PED257)
 

Share |