Kurser HT 2014/Courses Autumn 2014

Sidan är under utveckling och uppdateras kontinuerligt.

TERMIN 1

Perspektiv på undervisning och lärande, PED305

» Kursplan
» Studiehandledning rev 140903

Vetenskapliga perspektiv på dans och kropp, PED191
» Kursplan
» Studiehandledning, mom Dans och Hälsa
» Studiehandledning, mom Konst och vetenskap - teorier och metoder

Beroende på dansgenre:

Dansträning 1a, jazzdans, D3007G
» Kursplan
» Studiehandledning

Dansträning 1a, klassisk balett, D3009G
» Kursplan
» Studiehandledning

Dansträning 1a, modern och nutida dans, D3008G
» Kursplan
» Studiehandledning

Gemensamma moment för Dansträning 1
» Studiehandledning, vald dansgenre A mom2 Mnd
» Studiehandledning, vald dansgenre B mom3 Mnd
» Studiehandledning, vald dansgenre A mom2 Jazzdans
» Studiehandledning, vald dansgenre B mom3 Jazzdans
» Studiehandledning, Improvisation mom4, rev141201
» Studiehandledning, vald dansgenre B mom3 Flamenco
» Studiehandledning, Musik mom5
» Studiehandledning


Dansämnets historia och dess användning i undervisning, jazzdans, PED219
» Kursplan
» Studiehandledning

Dansämnets historia och dess användning i undervisning, klassisk balett , PED220
» Kursplan
» Studiehandledning rev141016

Dansämnets historia och dess användning i undervisning, modern och nutida dans, PED221
» Kursplan
» Studiehandledning rev141008


TERMIN 3

Dans för barn och unga 1,  D3006G
» Kursplan
» Studiehandledning

Hållbarhet i kreativa näringar 1, D3013G
» Kursplan
» Studiehandledning

Koreografi och didaktik, PED232
» Kursplan
» Studiehandledning rev141110

Beroende på dansgenre:

Dansträning 3, folkdans, D3010G
» Kursplan
» Studiehandledning rev141023

Dansträning 3, street, D3011G
» Kursplan
» Studiehandledning

Gemensamma moment för Dansträning 3
» Studiehandledning, Improvisation mom4 rev140905
» Studiehandledning, kompletterande träning Pilates mom5
» Studiehandledning, vald dansgenre A mom2 Mnd
» Studiehandledning, vald dansgenre B mom3 Mnd
» Studiehandledning, vald dansgenre A mom2 Jazzdans
» Studiehandledning, vald dansgenre B mom3 Jazzdans
» Studiehandledning
» Studiehandledning, vald dansgenre B mom3 Flamenco
 


TERMIN 5

Konstnärliga och vetenskapliga metoder, PED242

» Kursplan
» Studiehandledning

Dans för barn och unga 3,  PED307
» Kursplan
» Studiehandledning

Konst, kropp och kultur - Dansteori 2, PED290
» Kursplan
» Studiehandledning rev 141021
» Studiehandledning, mom Kroppen utifrån
» Studiehandledning mom Kroppen inifrån uppdat 150107

Beroende på dansgenre:

Dansträning 5, jazzdans, PED288
» Kursplan
» Studiehandledning

Dansträning 5, modern och nutida dans, D3012G
» Kursplan
» Studiehandledning

Gemensamma moment för Dansträning 5
» Studiehandledning, Improvisation mom4 rev 141210
» Studiehandledning, kompl träning Klein mom5
» Studiehandledning, vald dansgenre A mom2 Mnd
» Studiehandledning, vald dansgenre B mom3 Mnd
» Studiehandledning, vald dansgenre A mom2 Jazzdans
» Studiehandledning, vald dansgenre B mom3 Jazzdans
» Studiehandledning
» Studiehandledning, vald dansgenre B mom3 Flamenco

Share |