Kurser ht 2013 och vt 2014/ Courses Autumn 2013 and Spring 2014

Sidan är under utveckling och uppdateras kontinuerligt.
This page is under development and will be updated continuously.

Termin 1-2/Term 1-2

Cirkusdisciplin 1a/Circusdiscipline 1a, CIR090
» Kursplan
» Studiehandledning/study guide
» Course syllabus in English Translation
» Studiehandledning/study guide, juggling

Cirkusdisciplin 1b/Circusdiscipline 1b, CIR092
» Kursplan
» Studiehandledning/Study Guide
» Course Syllabus in English Translation

Dans och Musik 1/ Dance and Music 1, CIR059
» Kursplan
» Studiehandledning/study guide
» Course syllabus in English Translation

Metod för konstnärlig forskning 1/Artistic Research Methods 1, CIR088
» Kursplan
» Studiehandledning/study guide
» Course syllabus in English Translation

Entreprenörskap,  1/ Entrepreneurship 1, CIR089
» Kursplan
» Studiehandledning/study guide
» Course syllabus in English Translation

Konstnärligt arbete i disciplin 1/ Artistic Work Within the Discipline 1, CIR056
» Kursplan
» Studiehandledning/study guide
» Course syllabus in English Translation

Cirkusartistens hälsa 1/ The Circus Performer's Health 1, CIR087
» Kursplan
» Studiehandledning/study guide
» Course syllabus in English Translation

Konst, kropp och kultur 1 / Art, Body and Culture 1 , CIR085
» Kursplan
» Studiehandledning/study guide, rev 131013
» Course syllabus in English Translation

Cirkus i fysisk gestaltning 1/ Circus as a Performing Art 1, CIR055
» Kursplan
» Studiehandledning/study guide
» Course syllabus in English Translation

Scenframställning 1/ Stage Acting 1 , CIR057
» Kursplan
» Studiehandledning/study guide
» Course syllabus in English Translation

 

Termin 5-6/Term 5-6

Cirkusdisciplin 3a/Circusdiscipline 3a, CIR075
» Kursplan
» Studiehandledning/study guide lines
» Course syllabus in English Translation
» Studiehandledning/study guide, juggling

Cirkusdisciplin 3b/Circusdiscipline 3b, CIR076
» Kursplan
» Studiehandledning/study guide lines
» Course syllabus in English Translation

Dans och Musik 3/ Dance and Music 3, CIR073
» Kursplan
» Studiehandledning/study guide lines
» Course syllabus in English Translation

Entreprenörskap, anställning och ekonomi 2 / Career Managment 2, CIR072
» Kursplan
» Studiehandledning/study guide lines
» Course syllabus in English Translation

Konstnärligt arbete i disciplin 3/ Artistic Work Within the Discipline 3, CIR077
» Kursplan
» Studiehandledning/study guide lines
» Course syllabus in English Translation

Cirkus i fysisk gestaltning 3/ Circus as a Performing Art 3, CIR078
» Kursplan
» Studiehandledning/study guide lines
» Course syllabus in English Translation

Metod för konstnärlig forskning 2 /Artistic Research Method 2, CIR071
» Kursplan
» Studiehandledning/study guide lines
» Course syllabus in English Translation

Forskningsinriktat konstnärligt examensarbete/ Degree Project - Artistic Exam Work, CIR052
» Kursplan
» Studiehandledning/study guide lines
» Course syllabus in English Translation

 

Share |