Kurser ht 2012 och vt 2013/ Courses Autumn 2012 and Spring 2013

Sidan är under utveckling och uppdateras kontinuerligt.
This page is under development and will be updated continuously.

Termin 3-4/Term 3-4

Cirkusdisciplin 2A/ Circus Discipline 2A, CIR065
» Kursplan
» Studiehandledning
» Course syllabus
in English Translation

Cirkusdisciplin 2B/ Circus Discipline 2B, CIR083
» Kursplan
» Studiehandledning
» Course syllabus in English translation

Dans och Musik 2/ Dance and Music 2, CIR062
» Kursplan
» Studiehandledning
» Course syllabus
in English Translation

Metod för konstnärlig forskning 1/Artistic Research Methods 1, CIR063
» Kursplan
» Studiehandledning
» Course syllabus in English Translation

Entreprenörskap, anställning och ekonomi 1/ Career Mangagement 1, CIR064
» Kursplan
» Studiehandledning
» Course syllabus in English Translation

Konstnärligt arbete i disciplin 2/ Artistic Work Within the Discipline 2, CIR067
» Kursplan
» Studiehandledning
» Course syllabus in English Translation


Konst, kropp och kultur 2/ Art, Body and Culture 2, CIR068
» Kursplan
» Studiehandledning
» Course syllabus in English Translation
» Study guideline in English Translation


Cirkus i fysisk gestaltning 2/ Circus as a Performing Art 2, CIR069
» Kursplan
» Studiehandledning
» Course syllabus in English Translation

Scenframställning 2/ Stage Acting 2, CIR070
» Kursplan
» Studiehandledning
» Course syllabus in English Translation

Share |