Kurser ht 2011 och vt 2012/ Courses Autumn 2011 and Spring 2012

Sidan är under utveckling och uppdateras kontinuerligt.
This page is under development and will updated continuously.

Termin 1 & 2/Term 1 & 2

Circusdisciplin 1 A/ Circus Discipline 1A, CIR044
» Kursplan
» Studiehandledning
» Course Syllabus in English Translation

Circusdisciplin 1 B/ Circus Discipline 1B, CIR045
» Kursplan
» Studiehandledning
» Course Syllabus in English Translation

Konstnärligt arbete i disciplin 1/ Artistic Work Within the Discipline 1, CIR056
» Kursplan
» Studiehandledning
» Course Syllabus in English Translation

Cirkus i fysisk gestaltning 1/ Circus as a Performing Art 1, CIR055
» Kursplan
» Studiehandledning
» Course Syllabus in English Translation

Dans och musik 1/Dance and Music 1, CIR059
» Kursplan
» Studiehandledning
» Course Syllabus in English Translation

Scenframställning 1/ Stage Acting 1, CIR057
» Kursplan
» Studiehandledning
» Course Syllabus in English Translation

Konst, kropp, kultur 1/ Art, Body and Culture, CIR060
» Kursplan
» Studiehandledning
» Course Syllabus in English Translation

Cirkusartistens hälsa, The Circus Performer´s Health, CIR058
» Kursplan
» Studiehandledning
» Course Syllabus in English Translation

Termin 5 & 6/Term 5 & 6

Cirkusdisciplin 3A/ Circus Discipline 3A, CIR075
» Kursplan
» Studiehandledning
» Course Syllabus in English Translation

Cirkusdisciplin 3B/ Circus Discipline 3B, CIR076
» Kursplan
» Studiehandledning
» Course Syllabus in English Translation

Konstnärligt arbete i disciplin 3/ Artistic Work Within the Discipline 3, CIR077
» Kursplan
» Studiehandledning
» Course Syllabus in English Translation

Cirkus i fysisk gestaltning 3/ Circus as a Performing Art, CIR078
» Kursplan
» Studiehandledning
» Course Syllabus in English Translation

Dans och musik 3, CIR073
» Kursplan
» Studiehandledning
» Course Syllabus in English Translation

Entreprenörskap, anställning, ekonomi 2/ Entrepreneurship, employment and economics 2, CIR072
» Kursplan
» Studiehandledning
» Course Syllabus in English Translation

Metod för konstnärlig forskning 2/ Artistic Research Method 2, CIR071
» Kursplan
» Studiehandledning
» Course Syllabus in English Translation

Forskningsinriktat konstnärligt examensarbete/ Degree Project - Artistic Exam Work, CIR052
» Kursplan
» Studiehandledning
» Course Syllabus in English Translation

Share |