Kandidatprogram i cirkus/Bachelor Programme in Circus

På denna sida finner du kursplaner och studiehandledningar för kurserna inom kandidatprogrammet i cirkus samt utbildningsplaner för respektive kull inom programmet.

On this page you can find course syllabi and study guidelines for the courses within the bachelor programme in circus and the programme syllabi for the different admissions to the programme.

Kursplaner och studiehandledningar
» Ht 2011 och vt 2012 (autumn term of 2011 and spring term of 2012)
» Ht 2012 och vt 2013 (autumn term of 2012 and spring term of 2013)
» Ht 2013 och vt 2014 (autumn term of 2013 and spring term of 2014)
» Ht 2014 och vt 2015 (autumn term of 2014 and spring term of 2015)

Utbildningsplaner
I utbildningsplanen finns målen för examen samt en förteckning över vilka kurser som läses inom programmet.

» Utbildningsplan antagna ht 2013
» Programme syllabus admitted 2013
» Utbildningsplan antagna ht 2011
» Programme syllabus admitted 2011
» Utbildningsplan antagna ht 2009
» Programme syllabus admitted 2009

Sidan är under utveckling och kommer att uppdateras kontinuerligt.