Kurser ht 2014/Courses Autumn 2014

Start i september:

Koreografi 7,5 hp  PED295
» Kursplan
» Studiehandledning

Dans för barn och unga dansdidaktik 1 5 hp PED243
» Kursplan
» Studiehandledning

Konstnärligt utvecklingsarbete inom disciplin, 1 20 hp/Artistic Development within the Discipline 1 20 hpCIR079
» Kursplan
» Studiehandledning
» Course Syllabus in English

Konstnärligt utvecklingsarbete inom disciplin, 2 20 hp /Artistic Development within the Discipline 2 20 hp CIR080
» Kursplan
» Studiehandledning
» Course Syllabus in English

Magi 1 D2002G
» Kursplan
» Studiehandledning


Start i oktober:

Dansdidaktik 2 - klassisk balett 7,5 hp D3001G
» Kursplan
» Studiehandledning

Metoder och former för skrivande i relation till konstnärliga praktiker 7,5 hp/Methods and Forms for Writing in Relation to Artistic Practises  D1001A
» Kursplan
» Studiehandledning/ Study Guide
» Course Syllabus in English

Kreativitet och konstnärligt ledarskap D3004G
» Kursplan
» Studiehandledning

Somatiska fält - om somatiska praktiker, dans och subjektivering, 7,5 hp/
Somatic fields: on somatic practices, dance and subjectivation 7,5 hp D1002A 

» Kursplan
» Studiehandledning
» Course Syllabus in English

Konst, kropp och kultur – dansteori 2 PED290
» Kursplan
» Studiehandledning
 

Start i november

Koreografiska praktiker i scenkonst för bebisar och barn 7,5 hp /
Choreographic practices in performing arts for babies and children 7,5 hp D1004A

» Kursplan
» Studiehandledning/Study guide
» Course Syllabus in English

Kleinteknik™ fokus fördjupad process 7,5 hp/D1001G
» Kursplan
» Studiehandledning

Konstnären som handledare 7,5 hp/ The Artist as Supervisor 7,5 hp  D1003A
» Kursplan
» Studiehandledning/ Study Guide
» Course Syllabus in English

Koreografera kontexter- curera dans och performance/Choreographing contexts- curating dance and performance 7,5 hp D1005A
» Kursplan
» Studiehandledning
» Course Syllabus in English

Share |