Kurser ht 2012/Courses Autumn 2013

Koreografi PED295
» Kursplan
» Studiehandledning

Frilansdansarens arbetsmarknad DAN114
» Kursplan
» Schema översikt

Realitetens gränser - perception och illusion/Limits of reality - Sensation and Illusion DAN131
» Kursplan
» Studiehandledning rev 130919
» Course syllabus in English translation

Tendenser inom dans:generell träning/specifika praktiker DA073
» Kursplan
» Studiehandledning, rev 130912

Utbildning för VFU-handledare PED223
» Kursplan
» Studiehandledning

Dans för barn och unga dansdidaktik 1 PED243
» Kursplan
» Studiehandledning

Konstnärliga praktikers metod och teori - en orientering i samtida erfarenheter/Practitioners Methods and Theories #1 – an Orientation in Contemporary Experiences DAN128
» Kursplan
» Studiehandledning, rev 130913
» Course syllabus in English translation

Dansdidaktik 1 - klassisk balett 7,5 hp PED293
» Kursplan
» Studiehandledning

Teori inom konst och konstnärlig forskning/ Theory in the arts DAN129
» Kursplan
» Studiehandledning/study guide, rev 131202
» Course syllabus in English translation

Didaktik i jazzdans med fokus på improvisation, interpretation och komposition PED294
» Kursplan
» Studiehandledning

Specialisering cirkus: Teori och praktik i cirkus/ Specialisation Circus: Theory and Practice of Circus, CIR091
» Course syllabus in English translation
» Study Guide

Specialisering dans: Interpretation/Specialisation Interpretation, DAN139
» Course syllabus in English translation
» Study guide rev 131211

Specialisering performance/Specialisation Performance, DAN138
» Course syllabus in English translation
» Study guide rev 131210

Specialisering koreografi: koreografier/Specialisation Choreograhy: Choreographies, DAN142
» Course syllabus in English translation
» Study guide

Share |