Kurser VT2014

Sidan är under utveckling och uppdateras kontinuerligt.

Termin 2

Konst, kropp och kultur - dansteori 1, PED309
» Kursplan
» Studiehandledning, rev 140429

Dans och koreografi, PED271
» Kursplan
» Studiehandledning, rev 140517

Dansämnets didaktiska praktiker 1, PED312
» Kursplan
» Studiehandledning, rev 140220

Dansträning 2 street, PED319
» Kursplan
» Studiehandledning

Gemensamma moment för Dansträning 2
» Studiehandledning, moment 5, Musik
» Studiehandledning, moment 4, Improvisation rev140324
» Studiehandledning, vald dansgenre A, modern och nutida dans mom 2
» Studiehandledning, vald dansgenre B, modern och nutida dans
» Studiehandledning, vald dansgenre A, jazzdans mom 2
» Studiehandledning, vald dansgenre B, jazzdans mom 3
» Studiehandledning, vald dansgenre A, klassisk balett
» Studiehandledning, vald dansgenre B, klassisk balett
» Studiehandledning, vald dansgenre A, street mom 2
» Studiehandledning, vald dansgenre A, flamenco mom 2

Termin 4

Konstnärligt ledarskap och temabaserat lärande i dans, PED274
» Kursplan
» Studiehandledning rev140409

Specialpedagogik med fokus på dans, PED315
» Kursplan
» Studiehandledning

Beroende på dansgenre:

Dansträning 4 jazzdans, PED267
» Kursplan
» Studiehandledning, rev 140429

Dansträning 4 modern och nutida dans, PED268
» Kursplan
» Studiehandledning, rev140423

Gemensamma moment för Dansträning 4
» Studiehandledning, Pilatesteknik mom 5
» Studiehandledning, Improvisation mom 4
» Studiehandledning, vald dansgenre A, modern och nutida dans mom 2
» Studiehandledning, vald dansgenre B, modern och nutida dans
» Studiehandledning, vald dansgenre A, jazzdans mom 2
» Studiehandledning, vald dansgenre B, jazzdans mom 3
» Studiehandledning, vald dansgenre A, klassisk balett
» Studiehandledning, vald dansgenre B, klassisk balett
» Studiehandledning, vald dansgenre A, street mom 2
» Studiehandledning, vald dansgenre A, flamenco mom 2
 

Termin 6

Samtida koreografiska praktiker, jazzdans PED324
» Kursplan

» Studiehandledning, jazzdans mom 6
» Studiehandledning, dansträning mom 1, rev 140429


Samtida koreografiska praktiker, modern och nutida dans PED325
» Kursplan
» Studiehandledning, modern och nutida dans mom 6, rev140218
» Studiehandledning, dansträning mom 1, rev140423

Moment gemensamma för PED324 och PED325
» Studiehandledning, kompletterande träning Klein mom 5
» Studiehandledning, improvisation mom 4
» Studiehandledning, vald dansgenre B, jazzdans mom 3
» Studiehandledning
» Studiehandledning, vald dansgenre A, street mom 2
» Studiehandledning, vald dansgenre A, flamenco mom 2
» Studiehandledning, vald dansgenre A, modern och nutida dans mom 2
» Studiehandledning, vald dansgenre A, jazzdans mom 2Konstnärlig kommunikation och produktion, PED323
» Kursplan
» Studiehandledning, rev140428
 

Share |