Kurser HT 2014

Sidan är under utveckling och uppdateras kontinuerligt.

TERMIN 1

Perspektiv på undervisning och lärande, PED304

» Kursplan
» Studiehandledning rev140903

Vetenskapliga perspektiv på dans och kropp, PED191
» Kursplan
» Studiehandledning, mom Dans och Hälsa
» Studiehandledning, mom Konst och vetenskap - teorier och metoder

Beroende på dansgenre:

Dansträning 1a, jazzdans, D3007G
» Kursplan
» Studiehandledning

Dansträning 1a, klassisk balett, D3009G
» Kursplan
» Studiehandledning

Dansträning 1a, modern och nutida dans, D3008G
» Kursplan
» Studiehandledning

Gemensamma moment för Dansträning 1 och 1a:
» Studiehandledning, vald dansgenre modern och nutida dans mom 2
» Studiehandledning, vald dansgenre modern och nutida dans mom 3
» Studiehandledning, vald dansgenre jazzdans mom 2
» Studiehandledning, vald dansgenre jazzdans mom 3
» Studiehandledning, Improvisation mom 4, rev 141201
» Studiehandledning, vald dansgenre B flamenco mom 3
» Studiehandledning, Musik mom 5
» Studiehandledning


Dansämnets historia och dess användning i undervisning, jazzdans, PED219
» Kursplan
» Studiehandledning

Dansämnets historia och dess användning i undervisning, klassisk balett , PED220
» Kursplan
» Studiehandledning rev141016

Dansämnets historia och dess användning i undervisning, modern och nutida dans, PED221
» Kursplan
» Studiehandledning rev141008


TERMIN 3

Dansträning 3, street, D3011G

» Kursplan
» Studiehandledning

Moment för Dansträning 3:
» Studiehandledning, Improvisation mom 4 rev140905
» Studiehandledning, kompl träning Pilates mom 5
» Studiehandledning, vald dansgenre modern och nutida dans mom 2
» Studiehandledning, vald dansgenre modern och nutida dans mom 3
» Studiehandledning, vald dansgenre jazzdans mom 2
» Studiehandledning, vald dansgenre jazzdans mom 3
» Studiehandledning, vald dansgenre B flamenco mom 3
» Studiehandledning


Dansämnets didaktiska praktiker 2, street
» Kursplan
» Studiehandledning rev141021


TERMIN 5

Koreografi, PED295

» Kursplan
» Studiehandledning

Kreativitet och konstnärligt ledarskap, D3004G
» Kursplan
» Studiehandledning

Konst, kropp, kultur - dansteori 2, PED290
» Kursplan
» Studiehandledning rev 141021
» Studiehandledning, mom Kroppen utifrån
» Studiehandledning mom Kroppen inifrån uppdat 150107


Beroende på dansgenre:

Dansträning 5, jazzdans, PED288

» Kursplan
» Studiehandledning

Dansträning 5, modern och nutida dans, D3012G
» Kursplan
» Studiehandledning

Gemensamma moment för Dansträning 5:
» Studiehandledning, kompl träning Klein mom5
» Studiehandledning, Improvisation mom4 rev 141210
» Studiehandledning, vald dansgenre modern och nutida dans mom 2
» Studiehandledning, vald dansgenre modern och nutida dans mom 3
» Studiehandledning, vald dansgenre jazzdans mom 2
» Studiehandledning, vald dansgenre jazzdans mom 3
» Studiehandledning, vald dansgenre B flamenco mom 3
» Studiehandledning

TERMIN 7

Metod och dokumentation av konstnärliga processer, D3017G

» Kursplan
» Studiehandledning

Koreografi med didaktiskt perspektiv, D3005G
» Kursplan
» Studiehandledning

Självständigt arbete, D3018G
» Kursplan
» Studiehandledning, rev141119

 

Share |