Foto: Linda Adami

www.kvinnocentertensta-hjulsta.org

Linda Adami presents www.kvinnocentertensta-hjulsta.org

Jag vill i min praktik ge förslag på vad ett communityarbete kan vara och metoder för hur det kan bedrivas. Ett exempel är att stärka de communities som redan finns.

» Klicka här för mer information

Share |

www.kvinnocentertensta-hjulsta.org Saturday 2 ⁄ 5, 16.00–21.00 — open house, food and music Blå Huset, Tenstaplan 8 www.kvinnocentertensta-hjulsta.org

Tid/Time
Lör 2 maj kl 16.00-21.00 (5 timmar pågående)
Saturday May 2nd 4-9 pm (5 hours durational)

Plats/Location
Blå huset, Tenstaplan 8