Foto: Martin Engström

Amplifying

Klara Elenius presents Amplifying.

Amplifying är en observationspraktik som tillämpar en performativ blick på Sergels Torg.

Om du någonsin har lyssnat på musik i hörlurar på en offentlig plats kanske du också har upplevt känslan av fiktion som kan uppstå med detta, som att vara mitt i en film eller musikvideo. Jag försöker använda mig av denna effekt genom att komponera observationer på Sergels Torg i Stockholm. Att ge full uppmärksamhet åt ett offentligt rum genom att rama in och iaktta är ett sätt att intensifiera upplevelsen av vad som redan existerar. Vardagens koreografi blir förstärkt – amplified.

Presentationen av denna process är samlad på projektets hemsida som ger tillgång till praktiken genom en audio walk och en karta + instruktioner som du kan ta med dig till Sergels Torg. » Klicka här för mer information

Amplifying is an observational practice that applies a performative gaze on Sergels Torg.

If you ever have listened to music in headphones in a public space you can probably relate to the feeling of fiction this can create, like being inside a film or a music video. I try to play with this effect by composing observations at the square Sergels Torg in Stockholm. To give full attention to a public space by carefully framing and observing is a way of intensifying the experience of what already exists. The performance of the ordinary gets highlighted.

he presentation of this process has the format of a website that gives access to the practice through an audio walk and a map + instructions that you can bring to the square. » Click here for more information

Share |

Amplifying (30 min) 2 ⁄ 5–15 ⁄ 5 Monday–Friday 12.00–18.00 Saturday & Sunday 12.00–16.00 Sergels torg Further information on www.amplifying.se We recommend you to walk the audio walk alone. If you are a group please make sure to keep 10 minutes distance from one another.

Tid/Time
2, 3, 9 &10 maj kl. 12.00-16.00
May 2nd, 3rd, 9th &10th at 12 am-4 pm

4, 5, 6, 7, 8, 11,12, 13, 14 & 15 maj kl. 12.00-18.00
May 4th, 5th, 6th 7th, 8th, 11th,12th, 13th, 14th and 15th  at 12 am-6 pm

Plats/Location
Sergels torg