I'M ALL FOR YOU BODY AND SOUL

Clara Lee Lundberg presents I'M ALL FOR YOU BODY AND SOUL - a performance about the colonial heritage in dance.

Biljettbokningen

En performance-verk som vill skildra det koloniala arv som opererar och reproduceras inom ett expanderat dansfält som innefattar både västerländsk samtida dans, balett samt danstekniker och stilar från olika afrikanska länder och den afrikanska diasporan.

Detta koloniala arv baseras på rasistiska och rasbiologiska idéer om hur icke-vita och vita kroppar kan och bör röra och uttrycka sig. Clara Lee Lundberg vill med sin performance och sitt forskningsprojekt bidra till att eliminera rasismen inom det expanderade dansfältet, samt medvetandegöra de som är verksamma inom dans om detta arv.

Verket baseras på teoretisk och praktisk, konstnärlig forskning, samt erfarenheter från antikolonial aktivism och ett liv som vit, antirasistisk, feministisk dansare.

A performance-piece that wants to depict the colonial legacy operating and reproduced within an expanded dance field that includes both western contemporary dance, ballet and dance techniques and styles from various African countries and the African Diaspora.

This colonial heritage is based on racism and race-biological ideas on how non-white and white bodies can and should move and express themselves. Clara Lee Lundberg wants her performance and her research-project to contribute to the ending of racism within the expanded dance field, and make people working within the expanded dance field more conscious about this heritage.

The piece is based on theoretical and practical, artistic research, as well as the experiences of anti-colonial activism and a life as a white, anti-racist, feminist dancer.

Share |

I’m all for you body and soul — a performance about the colonial heritage in dance (40 min) Part of shared evening with Aedin Walsh and Leire Mesa Saturday 9 ⁄ 5, 18.00 Sunday 10 ⁄ 5, 16.00 Orionteatern, Katarina bangata 77

Tid/Time
Lördag 9 maj kl. 18.00
Saturday May 9th 6 pm

Söndag 10 maj kl. 16.00
Sunday May 10th 4 pm

Plats/Location
Orionteatern,
Katarina Bangata 77

I'M ALL FOR YOU BODY AND SOUL kommer att framföras tillsammans med verk av Leire Mesa and Aedin Walsh.

I'M ALL FOR YOU BODY AND SOUL will be performed alongside works by Leire Mesa and Aedin Walsh.