Outsider within

Outsider Within är en streetdance föreställning som har skapats utifrån temat "innan- och utanförskap".

I föreställningen får ni följa dansarnas utforskande kring viljan att vara inkluderad och frustrationen över att vara exkluderad. Och om det är så att vi oavsett vad alltid kommer att vara en Ousider Within?

Medverkande: Matilda Lindberg, Cassandra Bjerge, Zandra Lindmark

Share |